Tree Savasana (Vrksavasana)

September 13, 2014

Best asana = Savasana. On a redwood tree in CA.

Tree Savasana

Advertisements
%d bloggers like this: